En hybridserie för unga vuxna

Hissvakten är en komisk hybridserie på 8 episoder inom genren magisk realism med preliminär premiär våren 2025. Projektet startade redan 2018 och är ett projekt som vuxit i omfång och gått från filmformat till kortserie. Projektet har mottagit utvecklingsstöd och coachingstöd av Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Boost Hbg och Lindholmen Science Park. 

Projektet är också en gestaltningsmässig kollaboration i syfte att utvidga ramen för vad som är möjligt inom det som slentrianmässigt kallas 'lågbudget'.  Det gestaltningsmässiga arbetet sker till stor del kollaborativt med andra konstnärer och kreatörer och vi vill utforska nya gestaltningsmässiga möjligheter (och begränsningar) inom ramen för audiovisuell media. Med hybrid menar vi alltså fiktion med experimentella inslag och arbetssätt. Serien är skalbar med möjliga fortsatta säsonger men står också fristående. 

 

Pilotfilmning

Med stöd av Boost Helsingborg, Kulturens och Filmpool Jämtland, genomfördes en pilotfilmning av utvalda scener under våren 2022.  Filmningen gjordes av ett team på 20 personer uppe i Östersund. Scenerna spelades in i det som en gång var Frösö gamla sjukhus under två intensiva dagar i slutet av april. 

Tematik

Med inspiration från den grekisk-mytologiska berättelsen om färjekarlen Charon som för de dödas själar över floden Styx, ville vi pröva vad som händer om den unga kvinnan Karen får samma uppgift i ett nutida Sverige. Hur gestaltar sig dödsögonblicket för den som dör i ett segregerat samhälle och vad blir egentligen Karens uppgift som färjekarl? 

Bakgrund

För över tio år sedan satte Teater ACTA upp den egna pjäsen Straffängel för första gången. Pjäsen handlar om fyra unga vuxna från olika grupper i samhället som genom sina olika missbruk möts i ett rum mellan liv och död. I Straffängel var tematiken droger men när vi idag arbetar vidare med historien har vi valt att istället lyfta fram andra tematiska delar från manuset och förändra grundpremissen. Dessutom har karaktärerna utvecklats i takt med att både vi och vårt samhällsklimat förändrats.